Bij Els de Jong Onderwijsadvies kunt u terecht  voor vragen en begeleiding over passend handelen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Verbinding
Het logo op deze pagina geeft de kern van mijn werk aan: VERBINDING.
Allereerst tussen leerling, ouders en onderwijs/zorg. Maar ook verbinding tussen cognitief en sociaal emotioneel leren.

Ik zie het als een uitdaging om de verbinding te vinden in het werk van de onderwijsprofessional bij wie het bundelen van krachten centraal staat: Samenhang in onderwijs en zorg vertrouwend op elkaars ondersteuning en creativiteit!

Steeds weer blijkt dat de ontwikkeling van cognitie en sociaal-emotioneel leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hierin zie ik een uitnodiging om mijn professionele achtergrond te koppelen aan mijn decennialange passie voor theater. Het verbinden van cultuur (theater, dans, muziek, film) met educatie, voor welke leeftijd dan ook, heeft daarom mijn bijzondere interesse, zowel op scholen als in en om het theater.

Dankzij de bijdragen die de verschillende betrokkenen leveren, vormt zich een evenwichtig bouwwerk.

Enkele voorbeelden van opdrachten en activiteiten

 • Hoorcolleges orthopedagogiek in post-HBO opleiding, Gent
 • Dagvoorzitter studiedagen in het onderwijs
 • Lidmaatschap audit-commissie Arteveldehogeschool, Gent
 • Begeleiding schooltraject bij conceptontwikkeling (directie, interne begeleiding en team)
 • Module coaching bij RINO, opleiding voor schoolpsychologen
 • Ambassadeur amateur bij Toneelgroep Amsterdam
 • Actief lid cultuurmenu-commissie Fluxus, Zaanstad
 • Lezing ouderavond bij Ouderplatform, Hilversum. Onderwerp: HGW en ouders
 • College 'Ontwikkelingspsychologie' redactie Kwintessens, Amersfoort
 • Lezing 'De leraar doet ertoe' tijdens congres 'Sociaal emotioneel leren', Amersfoort
 • Professionalisering ambulant begeleiders, Steunpunt Speciaal Onderwijs Fryslân
 • Professionalisering Zorgteam Qwestor Educatief, Goes
 • Kweekvijver interne begeleiding voor aspirant intern begeleiders, Alkmaar
 • Leiden van College Tour bij scholingstraject, Alkmaar
 • Colleges 'communicatie' in diverse post HBO scholingstrajecten
 • Individuele begeleidings- / coachingstrajecten (aspirant) intern begeleiders

 

een evenwichtig bouwwerk
Een bouwwerk in evenwicht
Kweekvijver
Kweekvijver interne begeleiding voor aspirant intern begeleiders, Alkmaar