Individuele begeleiding voor onderwijsprofessionals, leerlingen / coaching / advisering, teamscholing, enthousiasmerende workshops of lezingen?

Mijn expertise ligt bij Handelingsgericht arrangeren en handelings- en oplossingsgericht werken. De onderliggende principes zijn verweven in mijn werkzaamheden als adviseur en coach en maken deel uit van mijn visie op goed en passend onderwijs. Ook kan ik als trainingsacteur participeren in scholingsbijeenkomsten met externe trainers.

Ik  maak, waar nodig en mogelijk,  gebruik van video-opnames, om met behulp van beelden ondersteuning te bieden in het bewustwordingsproces en het vinden van antwoorden op begeleidingsvragen. Ook hier zoek ik steeds naar de verbinding tussen school, ouders en zorg.

Bij begeleiding van kinderen en jongeren met vragen rond sociaal en/of emotionele ontwikkeling zet ik theatrale activiteiten in. Vertrouwen en veilig voelen zijn hierbij de uitgangspunten.