Voor een goede samenwerking, is de relatie tussen de verschillende betrokkenen van groot belang.
Ik hecht er daarom aan om tijdens ons eerste contact zorgvuldig af te tasten wat de vraag precies is.
Een luisterend oor is hierbij onontbeerlijk. Dit bied ik.

Vanuit jarenlange ervaring weet ik hoe ik een groep kan enthousiasmeren. Humor is daarbij voor mij een belangrijke eigenschap. Het leggen van verbanden tussen trajecten, onderwerpen en activiteiten is cruciaal. Loskomen van ‘projectitis’ is één van mijn doelstellingen.

Verbinding
Ik werk vanuit een ecologisch perspectief: VERBINDING staat voorop. Het kind / de jongeren vormt het middelpunt van de schillen die hem omringen.

Gezamenlijk en doelgericht  stap voor stap werken aan wat nodig is vanuit een positieve, oplossingsgerichte benadering. Hierbij draait het om een wederzijdse respectvolle relatie.

Afhankelijk van de vraag wordt het traject afgesproken en de plannen in overleg opgesteld.

Tussenevaluaties
Ik hecht zeer aan tussenevaluaties van het werk op maat. Hiermee houden beide parijen elkaar scherp en kunnen plannen zo nodig bijgesteld worden.